შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები
სამხრეთ კავკასიაში ნეიტრალური პოლიტიკის გატარება (სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის კონტექსტში), შავი ზღვის აუზში ეკონომიკური და სხვა ტიპის ურთიერთობების გაღრმავება, ტურისტების მოზიდვა და ა.შ.

პარტიის პოზიცია