შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები
კულტურის პოლიტიკის სწორად წარმართვის შემთხვევაში შესაძლებელია ქვეყანამ დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს. ჩვენი გეგმის მიხედვით, აუცილებელია სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული თითოეული კულტურული ძეგლის პრივატიზება, რა თქმა უნდა, სპეციალური პირობების წაყენებით, რაც მათ რესტავრირებასა და ტურისტულ ატრაქციონად ქცევას ითვალისწინებს. მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით არაერთ რეგიონში განვითარდება ადგილობრივი მცირე მეწარმეობა, შეიქმნება ტურისტული ატრაქციონები და გაიზრდება სამუშაო ადგილების რაოდენობა.

პარტიის პოზიცია