შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები
პარტია „მოქალაქეები“ მხარს უჭერს მცირე მთავრობის იდეის კონცეფციას, რომელიც გულისხმობს როგორც სამინისტროების რაოდენობის, ისე ცალკეული სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სსიპ-ების და მათი ხარჯების შემცირებას. ჩვენი გეგმის მიხედვით, გაუქმდება ან გაერთიანდება ყველა არამიზნობრივი, მკაფიო ფუნქციების არმქონე სსიპი.

პარტიის პოზიცია