შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები
პარტია „მოქალაქეები“ მხარს უჭერს მცირე მთავრობის მოდელს. ჩვენი პოლიტიკა მიმართული და ორიენტირებული იქნება საბიუჯეტო ხარჯების ეფექტიან ხარჯვაზე, რაც განაპირობებს სახელმწიფო ხარჯების შემცირებას. ჩვენთვის მისაღები პროპორცია მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შეადგენს არაუმეტეს 18%-ს. შემცირების პროპორციული დინამიკა უნდა შენარჩუნდეს.

პარტიის პოზიცია