შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
საქართველომ უნდა გაატაროს მშვიდობიანი და კონსტრუქციული პოლიტიკა. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშობა რაიმე სახის უთანხმოება, ქვეყანამ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით უნდა გადადგას ქმედითი და ეფექტური ნაბიჯები.

პარტიის პოზიცია