შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
პარტიის ხედვაა შეამციროს ქვეყნის საგარეო ვალი ეტაპობრივად, ამავდროულად, მსხვილი ინფრასტრუქტურული და სტრატეგიული პროექტების განხორციელების მიზნით მოიზიდოს საერთაშორისო პარტნიორები და დონორები. შევქმნით ეფექტიან და ქმედით მონიტორინგის მექანიზმს, რომელიც უზრუნველყოფს განხორციელებული საერთაშორისო პროექტების შესრულების მაღალ სტანდარტს.

პარტიის პოზიცია