შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
ჩვენი პოზიციაა ეტაპობრივად, პირველი 4 წლის განმავლობაში მშპ-სთან მიმართებით სახელმწიფო ხარჯების მაჩვენებელმა მიაღწიოს 35%-ს.

პარტიის პოზიცია