შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პარამეტრები. ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ზრდა 17%-ით.

პარტიის პოზიცია