შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
პარტიის გრძელვადიანი ხედვაა განათლების არა ფრაგმენტული, არამედ სისტემური რეფორმის გატარება. რეფორმის ჭრილში უნდა მოიაზრებოდეს ყველა გამოწვევა, რომლებიც ქვეყანას პანდემიის პირველი ტალღის დროს შეექმნა.

პარტიის პოზიცია