შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

პარტიამ ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა სპეციალური ხედვა, კონცეფცია, რომელიც პანდემიის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად. გამოვყოფთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს: სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია:

 

  • ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ოთხწლიანი სტრატეგიის შემუშავება.
  • ბიუჯეტის კანონპროექტის საჯარო განხილვა ბიზნესის სექტორის, არასამთავრობო სექტორის, მედიისა და დაინტერესებულ პირთა მონაწილეობით კანონპროექტის წარდგენამდე პარლამენტში.
  • სატრანსპორტო სექტორის და დარგის, როგორც სახელმწიფოს განსაკუთრებული დანიშნულების, მათ შორის სატრანზიტო მნიშვნელობისთვის პრიორიტეტების მინიჭება.
  • იმპორტის ეტაპობრივად შემცირება ქვეყნის შიგნით არსებული/შექმნილი ნაწარმით. შესაბამისი რეგულაციების შემუშავება, რომლებიც დაიცავს და ხელს შეუწყობს ეროვნულ წარმოებას.
  • ექსპორტის ზრდის და დარგობრივი ეკონომიკის განვითარების საფუძველზე უარყოფითი სალდოს შემცირება.

პარტიის პოზიცია