შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სტრატეგია აღმაშენებელი
შევისწავლით და გადავხედავთ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საჭიროებებს, რომლებიც დაკმაყოფილდება დროში გაწერილი გონივრული გეგმის მიხედვით, მათ შორის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

პარტიის პოზიცია