შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სტრატეგია აღმაშენებელი
ჩვენი ხედვით, სახელმწიფო ვალის შეფარდება მშპ-თან მიმართებით არ უნდა აღემატებოდეს 40%-იან ნიშნულს. ასევე, საბიუჯეტო დეფიციტის მაჩვენებელი არ უნდა აღემატებოდეს 3%-ს მშპ-თან მიმართებით.

პარტიის პოზიცია