შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სტრატეგია აღმაშენებელი
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ხედვით აუცილებელია მთავრობისა და ბიუროკრატიის შემცირება, რათა საბიუჯეტო სახსრები უფრო ეფექტურად და მიზნობრივად იქნას განკარგული. არაუგვიანეს 2024 წლის ბოლომდე, მთავრობის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ს. გარდა ამისა, ხელისუფლებაში მოსვლის მომენტიდან 100 დღის ვადაში უნდა შემუშავდეს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პრევენციის მექანიზმები.

პარტიის პოზიცია