შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სტრატეგია აღმაშენებელი

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ მიზანია შევქმნათ ეკოსისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს ფერმერს საკუთარი შრომით მიაღწიოს ღირსეული ცხოვრების სტანდარტს და ამასთანავე, ხელი შევუწყოთ ნდობის ამაღლებას ქართული პროდუქციისადმი როგორც ადგილობრივ, ისე მსოფლიო ბაზარზე. შევქმნათ თვითკმარი სასურსათო უსაფრთხოების ისეთი სისტემა, რომელიც იმპორტირებულ პროდუქტზე არ იქნება დამოკიდებული. ჩვენი შემუშავებული სოფლის მეურნეობის განვითარების ქართული მოდელი ითვალისწინებს შემდეგ ინიციატივებს:

 

  • კონკურენტული პროდუქტი და გარანტირებული ფასი - შეიქმნება სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიო და ადგილობრივი გასაღების ბაზრების მოძიებასა და მარკეტინგული კვლევების ჩატარებას. აუცილებლად მიგვაჩნია მარკეტინგული კვლევით გამოვლენილი კონკურენტული აგროპროდუქტების იდენტიფიცირება და მათი მასობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით ფერმერული მეურნეობების სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო აგროპროგრამებში ჩართვა. დაინერგება კონკურენტულ პროდუქტზე გარანტირებული ფასი ამერიკული მოდელის მიხედვით - „მოგების დაზღვევა“ – ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც კონკურენტულ პროდუქციას ქმნიან, სახელმწიფოს მხრიდან მოგების დაზღვევის პროგრამით ისარგებლებენ. პროგრამა ითვალისწინებს ფერმერული მეურნეობებისთვის გარანტირებული ფასის გადახდას იმ შემთხვევაში, თუ თავისუფალ ბაზარზე მათი წარმოებული პროდუქციის ფასი თვითღირებულებაზე ნაკლები იქნება და მწარმოებელი ზარალს განიცდის.
  • მიწის ბანკის ევროპული მოდელი - იუსტიციის სახლებში შეიქმნება „მიწის სასამართლო“ - მიწის რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივების მიზნით. მიწის გაფორმებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ დავას, სამოქალაქო სასამართლოს ნაცვლად, ადგილზე განიხილავს მიწის სასამართლო. სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას შექმნას მიწის ბანკი, რომლის მიზანიც მიწის წვრილი მფლობელებისგან საბაზრო ფასში შეძენილი ქონების კონსოლიდაციაა (გამსხვილება). შეძენილი და გამსხვილებული მიწა თვითღირებულებით ფერმერს გადაეცემა.
  • ინფრასტრუქტურა - „მინდვრიდან მომხმარებლამდე“ - მელიორაციის სისტემის კერძო კომპანიის მფლობელობაში გადაცემა ეფექტური ოპერირებისთვის და ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის აწყობა ისრაელისა და ნიდერლანდების გამოცდილების გათვალისწინებით.
  • მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების საქართველოს ბაზარზე შემოყვანა (გადამმუშავებელი წარმოების განვითარება).

პარტიის პოზიცია