შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
იმას, რომ ნაკლები რეგულირებებით და ბიუროკრატიით შევძლოთ ფუნქციონირება და ჩვენთვის სავალდებულო არ იყოს ყველაფერ იმის მკაცრად შესრულება, რა მოთხოვნებიც არსებობს ზოგადად ევროკავშირისგან - ამ მოთხოვნათა შესრულება ძალიან შეაფერხებს ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას და კიდევ დიდხანს დაგვტოვებს სიღარიბეში.

პარტიის პოზიცია