შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
არასამთავრობო სექტორმა საქართველოს მოსახლეობას უნდა შესთავაზოს ისეთი პროდუქტი, რაც ადგილობრივი შემოწირულობებით დაფინანსდება. შედეგად, არ იქნება მუდმივად დამოკიდებული საერთაშორისო დამფინანსებლებზე, რომლებსაც ხშირად გაუგებარი დღის წესრიგი და ე. წ. აჯენდა აქვთ, რის გამოც რეალურად ცდებიან ხალხის სურვილებს და საჭიროებებს. არ გვგონია, რომ რამე უნდა გავაკეთოთ სპეციალურად მათთვის, გვგონია, რომ ხელი არ უნდა შევუშალოთ საქმიანობაში და საკუთარი საქმიანობის სფეროს პოვნაში.

პარტიის პოზიცია