შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
ახალი გზების და ესტაკადების მშენებლობა თანამედროვე სტანდარტებით. ჩვენ ინჟინრები არ ვართ, მაგრამ ვიცით, რომ დღევანდელი ხელისუფლების სწრაფვა სამანქანო გზების შემცირებისკენ მცდარია; პირიქით, ფეხი უნდა ავუბათ სამყაროს განვითარებას და ვისწავლოთ თანამედროვე გზების მშენებლობა.

პარტიის პოზიცია