შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
მეტი თავისუფლება კერძო სექტორს და კერძო საკუთრების დაცვა. ასევე, არაფრის მომცემი, უაზრო რეგულირებების და აკრძალვების გაუქმება, რომლებიც ვითომ გარემოს იცავს, რეალურად კი მათ საწინააღმდეგო შედეგი მოჰყვება. მაგალითად, ქვეყნის მთელი ტყე-პარკი ვითომ სახელმწიფო საკუთრებაშია და რეალურად კი უპატრონოა, რომელსაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობის პირთა ნებართვით თუ ლოცვა-კურთხევით ჩეხავს და ანადგურებს ის, ვინც მოცემულ მომენტში არის ხელისუფლებაში.

პარტიის პოზიცია