შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
კულტურის განვითარებას არ უნდა შევუშალოთ ხელი. ამისთვის უნდა არსებობდეს გამოხატვის თავისუფლება, რათა ნებისმიერს ჰქონდეს აზრის თავისუფლად გადმოცემის საშუალება საჯაროდ, არ უნდა იყოს ცენზურა და სახელმწიფო კონტროლი ხელოვნებასა და კულტურაზე. ასევე, უარი უნდა ვთქვათ კულტურის ე.წ. მუშაკების დაფინანსება-სუბსიდირებაზე გაჭირვებული ხალხისთვის წართმეული ფულით.

პარტიის პოზიცია