შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
ადამიანები არიან თანასწორები, უფლებრივად არ შეიძლება მათი დაყოფა რამე ნიშნის მიხედვით. ჩვენ საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოვეპყრობით თანასწორად, თუ ვინმე ღარიბია და თავის შენახვა არ შეუძლია, უნდა დავეხმაროთ, მიუხედავად იმისა, რომელი უმცირესობის წევრად მიიჩნევს თავს. შესაბამისად, არც პრივილეგიებს მივანიჭებთ რაიმე ჯგუფის მიმართ კუთვნილების გამო, მაგრამ არც მათ მიმართ ჩადენილი რაიმე ტიპის ძალადობა დარჩება დაუსჯელი.

პარტიის პოზიცია