შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
ყველა იძულებით გადაადგილებული პირი სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს საცხოვრებელი ფართით. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სახელმწიფომ ასევე დროულად უნდა დაურეგისტრიროს საკუთრებაში ის ფართი, რომელიც მათ თვითნებურად დაიკავეს. ამ საკითხის განხილვისას არსებითია დროის ფაქტორი და დროული რეაგირება, რათა თავიდან ავიცილოთ დევნილებით მანიპულირების მცდელობა წინასაარჩევნოდ, რასაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე მმართველი პარტიები.

პარტიის პოზიცია