შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
სამედიცინო სფეროს გათავისუფლებას, მასში მეტი თავისუფლების და მეტი კონკურენციის დაშვებას, რაც ავტომატურად ზრდის ხარისხს და ამცირებს ფასს. სხვა ნებისმიერი ე.წ. რეფორმა, რომელიც ამცირებს ამ სფეროში კერძო ინიციატივას და თავისუფალ მოქმედებათა შესაძლებლობას, არის ამ სფეროს წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი.

პარტიის პოზიცია