შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია, სახელმწიფომ დაანებოს ამ სფეროს თავი და მისცეს თავისუფალი განვითარების საშუალება. დღეს ჯანდაცვა არის ყველაზე რეგულირებული სფერო, სადაც ყველაფერი კონტროლდება; იგი, ფაქტობრივად, შერწყმულია სახელმწიფოს, რომელიც მის მიმართ კეთილგანწყობილი ბიზნესმენების და მათი ბიზნესის მეშვეობით მომჯდარია ამ სფეროს და კერძო ინიციატივების არდაშვებით აჭაობებს მას.

პარტიის პოზიცია