შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
სახელმწიფო ვალი მომავალი თაობის დაბეგვრაა და ნულამდე უნდა იყოს დაყვანილი. ამდენად, ბიუჯეტი დეფიციტის გარეშე უნდა იგეგმებოდეს, ხოლო, სანამ ვალი არსებობს, ბიუჯეტი პროფიციტური უნდა იყოს.

პარტიის პოზიცია