შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
დაახლოებით მშპ-ს 10%, რაც მოიცავს თავდაცვის ხარჯებს, სასამართლო, პოლიცია და სხვა ძირითად ფუნქციებს.

პარტიის პოზიცია