შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
პროფიციტური ბიუჯეტი, რომლის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის დღგ, ხოლო მისი ზომა მშპ-ს 18-20%-ს არ აღემატება.

პარტიის პოზიცია