შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
რეგულირებების და სახელმწიფო ჩარევის გაუქმება განათლებაში და ამ სფეროს კერძო სექტორისთვის მინდობა.

პარტიის პოზიცია