შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
თვალთვალის და მოსმენის უფლება და შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს მხოლოდ სასამართლოს. ვინც ამას უკანონოდ ჩაიდენს, უნდა დაისაჯოს გარდაუვალად და კანონის მთელი სიმკაცრით.

პარტიის პოზიცია