შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი

საქართველოს კონსტიტუციაში აუცილებელია ცვლილებები ბევრი მიმართულებით. ჩვენ გვაინტერესებს ცვლილებები სასამართლო და მართლმსაჯულების საკითხებთან (რაზეც უკვე შევთანხმდით ოპოზიციასთან და ამ პროცესს ვაგრძელებთ), საკუთრების უფლებების დაცვასა და კომუნისტების მიერ წართმეული ქონების ხალხისთვის დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

პარტიის პოზიცია