შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
გავხსნით საზღვრებს, გავაუქმებთ ყველა უაზრო იძულებით ღონისძიებას და აკრძალვას, ადამიანებს მივცემთ ცხოვრების ნორმალურად გაგრძელების საშუალებას.

პარტიის პოზიცია