შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი
სოფლის მეურნეობის და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა გაზვიადებული გვგონია და, როგორც წესი, გამოიყენება სხვადასხვა სუბსიდიის განსახორციელებლად და ამომრჩევლების მოსასყიდად. ჩვენ ავკრძალავთ სუბსიდიებს და დავუშვებთ თავისუფალ ვაჭრობას სხვა ქვეყნებთან. ამ შემთხვევაში კი დასახელებული პრობლემა ფიზიკურად აღარ შეიქმნება.

პარტიის პოზიცია