შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა
პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა დიდწილად დამოკიდებულია ქალთა სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. სახელმწიფომ მუდმივად უნდა იზრუნოს ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მათ ეკონომიკურ თუ სოციალურ დამოუკიდებლობაზე. ასევე აუცილებელია დამკვიდრდეს ადეკვატური დამოკიდებულება ქალთა პოლიტიკური აქტივობის მიმართ. ერთი მხრივ, უნდა მოიხსნას ხელოვნური ბარიერები. ამავდროულად, საჭიროა გვქონდეს რაციონალური დამოკიდებულება საქართველოს მოქალაქეების კარიერული განვითარებისადმი. ნებისმიერ საქმიანობაში მთავარი მამოძრავებელი პრინციპი უნდა იყოს პროფესიონალიზმი.

პარტიის პოზიცია