შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა
ჩვენი მიზანია დემოკრატიული, კონსოლიდირებული და საერთო-საკაცობრიო ღირებულებებზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს უზრუნველყოფს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებისა და სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობით. უნდა გამოირიცხოს რაიმე ტიპის დისკრიმინაცია საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ. თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო ყველა მათგანის დამცველია. სახელმწიფომ თითოეულ მოქალაქეს, მიუხედავად იდენტობისა, უნდა შეუქმნას ცხოვრების ღირსეული პირობები, დაეხმაროს მას საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში. ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების მეტად ინტეგრირებისთვის მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო დაეხმაროს მათ ქართული ენის შესწავლაში.

პარტიის პოზიცია