შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა

ჩვენი რეალისტური და, ამავე დროს, არსებული რეალობიდან გამომდინარე ჯანსაღად ამბიციური მიზნები 2024 წლისთვის ფისკალურ-ეკონომიკური მიმართულებით არის შემდეგი:

 

  • 2021 წელს, ეკონომიკური ვარდნა არაუმეტეს 5%-ისა;
  • 2022 წელს, ეკონომიკური ვარდნა არაუმეტეს 1.5%-ისა;
  • 2023 წელს, 1-1.5%-იანი ზრდა;
  • 2024 წელს, 3%-მდე ზრდა.

წლების მიხედვით ამ პარამეტრების შენარჩუნება უზრუნველყოფს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას მინიმალური დანაკარგებით. ასევე უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულის პროგნოზირებისას, 2020 წლის მდგომარეობით, პარტია „ერთიან საქართველოს“ წლის ბოლომდე არანაირი ბერკეტი არ ექნება, გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და შესაბამისად, 2021 წლის პირველი ორი კვარტალის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზეც.

პარტიის პოზიცია