შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე, აუცილებელია არდადაგების და აკადემიური შვებულების გამოცხადება საქართველოს მთელ რიგ კუთხეებსა და რაიონებში იმ შემთხვევაში, თუ პანდემია სასწავლო პროცესს ხელს შეუშლის.

პარტიის პოზიცია