შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • ე.წ. სასაზღვრო ზოლში განთავსდებიან საპატრულო და სპეციალური რაზმის დანაყოფები, რომლებიც ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენენ საქართველოს მოქალაქეების მოტაცების მცდელობისას, ასევე აღკვეთენ ე.წ. საზღვრის გადმოწევის მცდელობებს;
  • ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმდება ურთიერთთავდაცვის ხელშეკრულება;
  • საქართველოში განთავსდება აშშ-ის სამხედრო ბაზები, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და სუვერენიტეტის ეფექტურ დაცვას.

პარტიის პოზიცია