შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შეიქმნება საკანონმდებლო ჩარჩოები და მოხდება მათი აღსრულება ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: შრომის უსაფრთხოება, საკვების ხარისხის კონტროლი, სამშენებლო ინდუსტრია, გამწვანება და ა.შ. გატარდება მნიშვნელოვანი რეფორმები ადგილობრივი თვითმმართველობების როლის გასაძლიერებლად პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფინანსურ საკითხებში.

პარტიის პოზიცია