შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია

ამერიკასთან ურთიერთთავდაცვის ხელშეკრულების დადება:

 

  • ორჯერ გაიზრდება დიპლომატთა რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში;
  • შეიქმნება დიპლომატთა სპეციალური ჯგუფი, რომლის წევრები იმუშავებენ ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთდაცვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
  • შეიცვლება ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია;
  • სამხედრო თავსებადობის გასაძლიერებლად, პირველ ეტაპზე, შეიქმნება ანტიტერორისტული ცენტრი კავკასიის რეგიონში ტერორისტული საფრთხის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების მიზნით;
  • საფუძველი ჩაეყრება ყოველწლიურ სამხედრო წვრთნას ამერიკასა და საქართველოს შორის.

პარტიის პოზიცია