შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია

ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება:

 

 • ნაკისრი ვალდებულებების დაჩქარებული წესით შესრულება;
 • ოკუპირებული რეგიონების შერიგების პოლიტიკისა და მათი მშვიდობიანი ინტეგრაციის მხარდაჭერა;
 • ალიანსის პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიური მოლაპარაკებების წარმოება;
 • ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) გაფართოება - იგი გულისხმობს უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენელთა სრული სპექტრის მონაწილეობას და პროფესიული განვითარების მხრივ კვალიფიკაციის ამაღლებას.

 

ამერიკასთან ურთიერთთავდაცვის ხელშეკრულების დადება:


 • ორჯერ გაიზრდება დიპლომატთა რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში;
 • შეიქმნება დიპლომატთა სპეციალური ჯგუფი, რომლის წევრები იმუშავებენ ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთდაცვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
 • შეიცვლება ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია;
 • სამხედრო თავსებადობის გასაძლიერებლად, პირველ ეტაპზე, შეიქმნება ანტიტერორისტული ცენტრი კავკასიის რეგიონში ტერორისტული საფრთხის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების მიზნით;
 • საფუძველი ჩაეყრება ყოველწლიურ სამხედრო წვრთნას ამერიკასა და საქართველოს შორის.

 

ამერიკული საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო სამხედრო ბაზების გახსნა:

 

 • სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებით დაიწყება აქტიური მოლაპარაკებები პარტნიორ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან;
 • საქართველოს მასშტაბით შეირჩევა სამი ადგილი შემდგომში ბაზების განსათავსებლად.

პარტიის პოზიცია