შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
გაიცემა სახელმწიფო გრანტები ისეთი მიმართულებების გასაძლიერებლად, როგორიცაა ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა პოლიტიკაში, არაფორმალური განათლება ახალგაზრდებისთვის, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ჩართულობა სამოქალაქო პროცესებში და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, დემოკრატიის ხარისხის ზრდა და ა.შ.

პარტიის პოზიცია