შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • 500 ლარით განისაზღვრება მინიმალური სახელფასო ზღვარი სრულ სამუშაო განაკვეთზე;
  • დაინერგება საათობრივი ანაზღაურების პრინციპი;
  • 200-ლარიანი შემწეობა დაენიშნება ყველა მრავალშვილიან ოჯახს თითოეულ ბავშვზე;
  • ვეტერანებს 22-ის ნაცვლად მიეცემა 300 ლარი;
  • გაორმაგდება სოციალური დახმარება;
  • უმუშევრებზე გაიცემა უმუშევრობის დროებითი კომპენსაცია;
  • კაზინოებს გავიტანთ ქალაქგარეთ, მკაცრად შეიზღუდება ონლაინ აზარტული თამაშები;
  • ხელს შევუწყობთ სპორტული, კულტურული, კლუბური და ღამის ცხოვრების განვითარებას.

პარტიის პოზიცია