შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა. არჩევნებში მონაწილეობა უნდა იყოს სავალდებულო!

პარტიის პოზიცია