შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • პირველი ინსტანციის მოსამართლეები, მუნიციპალური პოლიციის ხელმძღვანელები და პროკურორები უნდა აირჩიოს ხალხმა;
  • ზედა ინსტანციის მოსამართლეებს დაამტკიცებს პარლამენტი საპარლამენტო ოპოზიციის არანაკლებ ერთი მესამედის თანხმობით.

პარტიის პოზიცია