შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობა უნდა გახდეს სავალდებულო.

პარტიის პოზიცია