შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • სასწავლო წლის დასაწყისში თითოეულ მოსწავლეზე გაიცემა პერსონალური კომპიუტერი;
  • ინტერნეტ პროვაიდერებთან თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება ქვეყნის სრულმასშტაბიანი ინტერნეტიზაცია;
  • მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და განათლების სფეროში დასაქმებული პერსონალისთვის დაწესდება უფასო ინტერნეტ პაკეტები სწავლების დისტანციურ რეჟიმში წარმართვისთვის.

პარტიის პოზიცია