შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
1000 ლარი გაიცემა მოქალაქეზე კოვიდ-პანდემიის დროს მიღებული ზარალის საკომპენსაციოდ.

პარტიის პოზიცია