შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • სასოფლო-სამეურნეო და სხვა მიწების სტატუსის შეცვლის უკიდურესად გამკაცრება, სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა დასახლებების წარმოქმნის პრევენციისთვის;
  • გადამმუშავებელი წარმოებისა და სამაცივრო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
  • კოოპერაციული მეურნეობების ხელშემწყობი ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.

პარტიის პოზიცია