შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ლეიბორისტული პარტია
  • ოლიგარქიასთან ბრძოლა და მონოპოლიების (ასევე ოლიგოპოლიების) დაშლა, როგორც საკანონმდებლო, ისე სააღსრულებლო დონეზე, მათ შორის: ანტიდემპინგური რეგულაციების შემოღებით, ბანკებისთვის არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვით, ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნით;
  • ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერების გაზრდა რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის და ტურისტული სივრცეების მოსაწყობად;
  • საგადასახადო და საკრედიტო შეღავათების დაწესება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის;
  • კოოპერაციული მეურნეობების ხელშემწყობი ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.

პარტიის პოზიცია