შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თავისუფალი საქართველო
„თავისუფალი საქართველოს“ ურყევი პოზიციაა, სახელმწიფომ უზრუნველყოს თანაბარი სასტარტო პირობების შექმნა მიუხედავად სქესისა, ხოლო ამის შემდგომ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს აღნიშნული გამოწვევის დარეგულირების პროცესში - კონკურენციამ უნდა გამოარჩიოს პროფესიონალი კადრები და არა სქესმა.

პარტიის პოზიცია