შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თავისუფალი საქართველო
შევქმნით საკონსტიტუციო კომისიას, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ქვეყნის წამყვანი პარტიები, აგრეთვე 1992 წლიდან დევნილი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლები, რათა პოლიტიკური შეთანხმების და არა ერთპარტიული დიქტატის საფუძველზე მიღებულ იქნეს საქართველოს კონსტიტუცია. ის საკითხები, რომლებზეც ვერ მიიღწევა პოლიტიკური შეთანხმება, გამოტანილი იქნება რეფერენდუმზე. „თავისუფალი საქართველო“ ემხრობა კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის აღდგენას და შესაბამისად, მისი აღმასრულებელი უფლებამოსილებების გაფართოებას.

პარტიის პოზიცია